Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Agder
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 891,7 310,0 12,5 % 100,0 % 510,4 81,5 % 18,5 % 68,4 % 28,8 % 2,8 %
Universitetet i Agder 891,7 310,0 12,5 % 100,0 % 510,4 81,5 % 18,5 % 68,4 % 28,8 % 2,8 %
Lærerutdanningen 3,0 0,0 0,0 % 0,3 % 1,0 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved UiA 111,1 32,9 47,2 % 12,5 % 52,9 71,0 % 29,0 % 72,5 % 24,7 % 2,8 %
Fellesadministrasjonen 0,9 0,0 73,2 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og realfag 311,8 60,1 18,1 % 35,0 % 188,2 89,4 % 10,6 % 72,9 % 26,8 % 0,3 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 133,9 56,1 5,5 % 15,0 % 80,6 80,7 % 19,3 % 67,9 % 29,6 % 2,5 %
Fakultet for kunstfag 27,2 15,3 8,9 % 3,0 % 18,2 82,2 % 17,8 % 20,5 % 68,5 % 11,0 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 193,6 73,0 -4,5 % 21,7 % 114,2 74,7 % 25,3 % 58,1 % 34,4 % 7,4 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 110,0 72,6 12,5 % 12,3 % 54,7 80,4 % 19,6 % 86,0 % 14,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,1 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.