Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Stavanger
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 298,1 429,3 14,1 % 100,0 % 705,3 78,9 % 21,1 % 74,6 % 23,7 % 1,7 %
Universitetet i Stavanger 1 298,1 429,3 14,1 % 100,0 % 705,3 78,9 % 21,1 % 74,6 % 23,7 % 1,7 %
Prorektor for utdanning 4,6 0,0 0,0 % 0,4 % 1,5 66,7 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved UiS 82,7 24,6 -2,6 % 6,4 % 39,7 72,8 % 27,2 % 77,1 % 19,6 % 3,4 %
Fakultet for utøvende kunstfag 5,7 3,0 0,0 % 0,4 % 6,0 83,3 % 16,7 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 276,8 155,3 12,6 % 21,3 % 173,5 80,4 % 19,6 % 52,6 % 43,3 % 4,0 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 681,9 106,1 18,2 % 52,5 % 354,4 77,0 % 23,0 % 85,1 % 14,5 % 0,4 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 125,7 57,9 42,1 % 9,7 % 66,4 83,5 % 16,5 % 71,8 % 26,2 % 2,0 %
Det helsevitenskapelige fakultet 103,7 74,7 5,1 % 8,0 % 52,1 86,5 % 13,5 % 84,3 % 15,7 % 0,0 %
Arkeologisk museum   17,1 7,7 -57,5 % 1,3 % 11,5 74,0 % 26,0 % 42,9 % 48,4 % 8,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.