Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 6 083,6 1 630,4 7,7 % 100,0 % 3 022,7 77,7 % 22,3 % 82,2 % 17,2 % 0,5 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6 083,6 1 630,4 7,7 % 100,0 % 3022,7 77,7 % 22,3 % 82,2 % 17,2 % 0,5 %
Vitenskapsmuseet 75,1 21,9 13,0 % 1,2 % 34,3 88,0 % 12,0 % 74,3 % 25,7 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket 5,3 2,8 240,5 % 0,1 % 3,5 88,5 % 11,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 2,1 0,0 36,8 % 0,0 % 1,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for økonomi 237,3 53,7 16,3 % 3,9 % 132,9 80,2 % 19,8 % 72,5 % 27,5 % 0,0 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 571,3 263,5 8,9 % 9,4 % 355,7 76,1 % 23,9 % 65,0 % 33,5 % 1,5 %
Fakultet for naturvitenskap 972,2 258,7 8,3 % 16,0 % 371,2 66,6 % 33,4 % 99,0 % 1,0 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 889,6 374,4 4,0 % 14,6 % 340,2 79,7 % 20,3 % 95,7 % 4,3 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1764,0 270,8 3,6 % 29,0 % 864,9 77,5 % 22,5 % 90,8 % 8,9 % 0,3 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 1098,8 177,6 18,0 % 18,1 % 608,4 84,8 % 15,2 % 76,0 % 23,7 % 0,2 %
Fakultet for arkitektur og design 110,6 42,7 5,3 % 1,8 % 69,4 89,4 % 10,6 % 80,2 % 19,1 % 0,7 %
Det humanistiske fakultet 357,2 164,3 0,4 % 5,9 % 240,5 71,1 % 28,9 % 54,3 % 43,4 % 2,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.