Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 2 112,6 898,5 3,1 % 100,0 % 1 037,8 78,8 % 21,2 % 79,8 % 19,0 % 1,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2 112,6 898,5 3,1 % 100,0 % 1037,8 78,8 % 21,2 % 79,8 % 19,0 % 1,2 %
Universitetsdirektøren/Fellesadministrasjonen 0,4 0,0 -67,6 % 0,0 % 0,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Tromsø 11,3 6,1 88,8 % 0,5 % 6,9 83,7 % 16,3 % 73,9 % 26,1 % 0,0 %
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag 56,3 29,0 27,2 % 2,7 % 36,3 76,9 % 23,1 % 68,4 % 28,9 % 2,8 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 393,0 89,7 3,3 % 18,6 % 168,2 80,6 % 19,4 % 91,8 % 8,2 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 55,7 10,3 -34,9 % 2,6 % 32,4 82,5 % 17,5 % 91,0 % 9,0 % 0,0 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 545,4 277,5 23,9 % 25,8 % 350,7 79,0 % 21,0 % 65,9 % 31,6 % 2,5 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 292,2 125,6 1,7 % 13,8 % 125,8 80,5 % 19,5 % 89,4 % 10,6 % 0,0 %
Det juridiske fakultet 60,6 22,2 -15,3 % 2,9 % 43,8 77,2 % 22,8 % 44,7 % 50,7 % 4,6 %
Det helsevitenskapelige fakultet 697,8 338,0 -3,4 % 33,0 % 273,6 76,5 % 23,5 % 91,7 % 8,1 % 0,2 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.