Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Bergen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 3 414,3 1 089,7 -0,7 % 100,0 % 1 420,0 74,5 % 25,5 % 80,6 % 17,8 % 1,6 %
Universitetet i Bergen 3 414,3 1 089,7 -0,7 % 100,0 % 1420,0 74,5 % 25,5 % 80,6 % 17,8 % 1,6 %
Universitetsmuseet i Bergen 72,2 23,1 -14,4 % 2,1 % 31,3 76,0 % 24,0 % 86,8 % 13,2 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Bergen 5,4 3,4 24,7 % 0,2 % 3,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 43,9 13,4 52,0 % 1,3 % 15,5 67,5 % 32,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for Kunst, Musikk og Design 14,2 8,0 -26,5 % 0,4 % 12,3 63,3 % 36,7 % 63,3 % 36,7 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 365,9 112,1 -7,5 % 10,7 % 180,0 63,8 % 36,2 % 69,2 % 28,1 % 2,8 %
Det psykologiske fakultet 346,5 168,9 22,8 % 10,1 % 158,8 79,4 % 20,6 % 79,2 % 19,1 % 1,7 %
Det medisinske fakultet 874,4 338,1 3,8 % 25,6 % 293,4 82,5 % 17,5 % 97,8 % 2,2 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1226,9 241,4 -4,7 % 35,9 % 395,4 66,4 % 33,6 % 98,2 % 1,7 % 0,1 %
Det juridiske fakultet 94,0 27,2 7,7 % 2,8 % 98,0 94,0 % 6,0 % 21,3 % 76,1 % 2,6 %
Det humanistiske fakultet 371,1 154,1 -7,6 % 10,9 % 231,9 75,2 % 24,8 % 62,3 % 32,6 % 5,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.