Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 6 785,8 2 422,5 0,6 % 100,0 % 2 884,7 70,6 % 29,4 % 76,9 % 21,3 % 1,8 %
Universitetet i Oslo 6 785,8 2 422,5 0,6 % 100,0 % 2884,7 70,6 % 29,4 % 76,9 % 21,3 % 1,8 %
Universitetsstyret 64,9 35,2 -5,0 % 1,0 % 47,0 83,1 % 16,9 % 77,3 % 20,6 % 2,1 %
Universitetsbiblioteket 16,3 10,7 196,9 % 0,2 % 7,1 77,6 % 22,4 % 85,9 % 7,1 % 7,1 %
UiO:Ledelsen og støtteenheter 4,6 0,0 87,8 % 0,1 % 2,4 83,8 % 16,2 % 91,5 % 8,5 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 91,3 26,2 -10,1 % 1,3 % 33,9 76,2 % 23,8 % 97,9 % 2,1 % 0,0 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 84,3 33,8 -6,7 % 1,2 % 50,1 81,0 % 19,0 % 59,4 % 32,6 % 8,0 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 371,4 201,5 -13,2 % 5,5 % 189,5 71,6 % 28,4 % 63,4 % 35,3 % 1,2 %
Det teologiske fakultet 53,6 17,3 -50,1 % 0,8 % 50,8 68,5 % 31,5 % 47,8 % 52,2 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 753,6 275,6 -8,8 % 11,1 % 370,8 63,3 % 36,7 % 69,2 % 29,6 % 1,3 %
Det odontologiske fakultet 118,1 60,5 22,4 % 1,7 % 55,6 79,7 % 20,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1726,1 690,7 4,6 % 25,4 % 517,6 76,7 % 23,3 % 97,8 % 2,2 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2276,6 526,0 7,5 % 33,5 % 814,0 71,5 % 28,5 % 91,7 % 8,1 % 0,2 %
Det juridiske fakultet 332,0 137,8 6,8 % 4,9 % 216,4 66,9 % 33,1 % 42,7 % 51,6 % 5,7 %
Det humanistiske fakultet 892,9 407,1 -5,3 % 13,2 % 529,6 66,2 % 33,8 % 58,3 % 37,0 % 4,7 %
(Uspesifisert enhet) 0,1 0,1 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.