Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 170,5 27,6 403,0 % 100,0 % 90,8 86,0 % 14,0 % 79,5 % 18,6 % 1,9 %
Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst) 170,5 27,6 403,0 % 100,0 % 90,8 86,0 % 14,0 % 79,5 % 18,6 % 1,9 %
Westerdals 16,2 2,4 0,0 % 9,5 % 11,3 73,9 % 26,1 % 69,4 % 30,6 % 0,0 %
Teknologi 59,1 10,6 74,4 % 34,7 % 35,4 96,0 % 4,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %
Helse 20,8 1,9 0,0 % 12,2 % 12,1 97,8 % 2,2 % 97,2 % 2,8 % 0,0 %
Business 74,4 12,7 0,0 % 43,6 % 32,0 74,7 % 25,3 % 73,4 % 21,1 % 5,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.