Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 17,5 0,5 -40,5 % 100,0 % 15,3 100,0 % 0,0 % 45,7 % 45,7 % 8,7 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 17,5 0,5 -40,5 % 100,0 % 15,3 100,0 % 0,0 % 45,7 % 45,7 % 8,7 %
Avdeling Oslo 17,5 0,5 18,9 % 100,0 % 8,3 100,0 % 0,0 % 72,0 % 12,0 % 16,0 %
Afdeling København 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 7,0 100,0 % 0,0 % 14,3 % 85,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.