Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Handelshøyskolen BI

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøyskolen BI
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 451,3 79,5 7,7 % 100,0 % 201,8 72,6 % 27,4 % 76,4 % 20,8 % 2,8 %
Handelshøyskolen BI 451,3 79,5 7,7 % 100,0 % 201,8 72,6 % 27,4 % 76,4 % 20,8 % 2,8 %
LearningLab 1,5 1,5 0,0 % 0,3 % 0,9 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og entreprenørskap 62,2 17,5 11,9 % 13,8 % 30,0 65,2 % 34,8 % 64,6 % 35,4 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 71,4 4,1 -6,2 % 15,8 % 18,7 38,7 % 61,3 % 96,4 % 3,6 % 0,0 %
Institutt for rettsvitenskap og styring 44,4 7,1 22,2 % 9,8 % 29,8 72,6 % 27,4 % 57,4 % 37,5 % 5,0 %
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 34,1 7,9 37,6 % 7,6 % 7,9 54,7 % 45,3 % 84,2 % 15,8 % 0,0 %
Institutt for markedsføring 36,2 6,8 12,2 % 8,0 % 13,2 75,9 % 24,1 % 82,3 % 17,7 % 0,0 %
Institutt for ledelse og organisasjon 125,6 12,2 5,6 % 27,8 % 62,7 81,6 % 18,4 % 82,0 % 13,8 % 4,2 %
Institutt for kommunikasjon og kultur 55,4 22,1 -0,3 % 12,3 % 32,4 89,0 % 11,0 % 75,9 % 19,4 % 4,6 %
Institutt for finans 20,5 0,0 37,2 % 4,5 % 6,1 43,8 % 56,2 % 83,6 % 16,4 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,2 0,2 -96,0 % 0,0 % 0,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.