Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: VID vitenskapelige høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

VID vitenskapelige høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 203,8 94,1 49,0 % 100,0 % 101,1 82,1 % 17,9 % 76,2 % 16,9 % 6,9 %
VID vitenskapelige høgskole 203,8 94,1 49,0 % 100,0 % 101,1 82,1 % 17,9 % 76,2 % 16,9 % 6,9 %
Strategiske sentre for forskning 24,8 10,3 49,9 % 12,2 % 15,6 88,3 % 11,7 % 77,9 % 15,7 % 6,4 %
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 94,3 31,9 91,2 % 46,3 % 42,7 71,4 % 28,6 % 77,9 % 9,3 % 12,9 %
Fakultet for sosialfag 19,7 8,1 -0,2 % 9,7 % 7,9 72,6 % 27,4 % 87,3 % 6,3 % 6,3 %
Fakultet for helsefag 64,9 43,8 29,7 % 31,9 % 34,9 94,6 % 5,4 % 70,9 % 29,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.