Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høgskolen i Innlandet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Innlandet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 383,8 155,5 615,4 % 100,0 % 225,3 85,4 % 14,6 % 63,4 % 34,4 % 2,3 %
Høgskolen i Innlandet 383,8 155,5 615,4 % 100,0 % 225,3 85,4 % 14,6 % 63,4 % 34,4 % 2,3 %
Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 134,9 44,7 0,0 % 35,1 % 64,4 84,7 % 15,3 % 70,9 % 21,6 % 7,5 %
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk 104,9 55,6 108,1 % 27,3 % 92,2 88,3 % 11,7 % 40,5 % 59,2 % 0,3 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 95,8 36,2 0,0 % 25,0 % 42,3 75,6 % 24,4 % 83,8 % 16,2 % 0,0 %
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi 4,2 1,0 0,0 % 1,1 % 4,0 75,0 % 25,0 % 75,0 % 25,0 % 0,0 %
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi 42,0 18,0 0,0 % 10,9 % 20,9 96,4 % 3,6 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,1 0,0 -35,3 % 0,5 % 1,7 90,0 % 10,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.