Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høgskolen i Østfold

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Østfold
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 194,9 87,7 10,6 % 100,0 % 111,9 79,7 % 20,3 % 71,5 % 26,4 % 2,1 %
Høgskolen i Østfold 194,9 87,7 10,6 % 100,0 % 111,9 79,7 % 20,3 % 71,5 % 26,4 % 2,1 %
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 46,3 23,6 -32,7 % 23,8 % 28,6 57,9 % 42,1 % 47,4 % 47,9 % 4,7 %
Avdeling for lærerutdanning 55,7 30,6 106,6 % 28,6 % 31,8 77,2 % 22,8 % 66,4 % 30,4 % 3,1 %
Avdeling for ingeniørfag 26,3 11,9 42,5 % 13,5 % 10,2 86,8 % 13,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for informasjonsteknologi 33,2 6,1 21,6 % 17,0 % 19,4 91,5 % 8,5 % 78,5 % 21,5 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 31,7 15,5 -8,8 % 16,3 % 20,4 97,9 % 2,1 % 90,2 % 9,8 % 0,0 %
Akademi for scenekunst 1,0 0,0 0,0 % 0,5 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Administrasjonen 0,7 0,0 0,0 % 0,4 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.