Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høgskulen på Vestlandet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen på Vestlandet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 602,5 278,3 5,4 % 100,0 % 365,1 84,5 % 15,5 % 73,5 % 26,1 % 0,4 %
Høgskulen på Vestlandet 602,5 278,3 5,4 % 100,0 % 365,1 84,5 % 15,5 % 73,5 % 26,1 % 0,4 %
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap 58,8 29,5 0,0 % 9,8 % 48,0 93,8 % 6,2 % 68,4 % 29,5 % 2,1 %
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 217,5 113,4 0,0 % 36,1 % 162,2 79,0 % 21,0 % 63,0 % 36,7 % 0,3 %
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 189,9 30,1 0,0 % 31,5 % 84,3 85,5 % 14,5 % 89,3 % 10,7 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialvitskap 133,0 103,2 0,0 % 22,1 % 69,0 89,9 % 10,1 % 82,0 % 18,0 % 0,0 %
Administrasjonen HVL 0,9 0,9 -26,9 % 0,2 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,3 1,1 292,1 % 0,4 % 1,2 79,3 % 20,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.