Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høgskulen i Volda

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen i Volda
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 97,2 44,3 -10,6 % 100,0 % 61,5 79,7 % 20,3 % 64,0 % 29,1 % 6,9 %
Høgskulen i Volda 97,2 44,3 -10,6 % 100,0 % 61,5 79,7 % 20,3 % 64,0 % 29,1 % 6,9 %
Avdeling for samfunnsfag og historie 19,6 3,3 -36,4 % 20,2 % 10,0 85,0 % 15,0 % 76,7 % 13,3 % 10,0 %
Avdeling for mediefag 18,2 2,2 201,8 % 18,7 % 13,3 58,7 % 41,3 % 47,5 % 45,0 % 7,5 %
Avdeling for kulturfag 7,5 6,5 -5,3 % 7,7 % 7,2 100,0 % 0,0 % 93,0 % 7,0 % 0,0 %
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning 51,9 32,3 -18,9 % 53,4 % 31,0 82,2 % 17,8 % 60,2 % 32,6 % 7,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.