Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Norges idrettshøgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges idrettshøgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 257,9 72,8 -7,5 % 100,0 % 87,2 67,4 % 32,6 % 87,3 % 11,5 % 1,1 %
Norges idrettshøgskole 257,9 72,8 -7,5 % 100,0 % 87,2 67,4 % 32,6 % 87,3 % 11,5 % 1,1 %
Seksjon for kultur og samfunn 34,3 7,0 -34,0 % 13,3 % 18,2 81,2 % 18,8 % 94,5 % 0,0 % 5,5 %
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 19,0 10,4 -16,9 % 7,4 % 9,5 39,8 % 60,2 % 55,5 % 44,5 % 0,0 %
Seksjon for idrettsmedisinske fag 132,0 40,1 -12,5 % 51,2 % 31,0 59,0 % 41,0 % 89,5 % 10,5 % 0,0 %
Seksjon for fysisk prestasjonsevne 43,5 5,4 54,6 % 16,9 % 15,2 76,7 % 23,3 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
Seksjon for coaching og psykologi 29,0 10,0 17,2 % 11,3 % 13,3 77,1 % 22,9 % 87,1 % 12,9 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.