Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Norges handelshøyskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges handelshøyskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 248,5 60,5 -19,6 % 100,0 % 102,9 69,3 % 30,7 % 85,6 % 12,0 % 2,4 %
Norges handelshøyskole 248,5 60,5 -19,6 % 100,0 % 102,9 69,3 % 30,7 % 85,6 % 12,0 % 2,4 %
Sentraladministrasjonen 0,5 0,0 -85,8 % 0,2 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og ledelse 49,6 19,8 -20,6 % 20,0 % 29,0 87,1 % 12,9 % 83,5 % 16,5 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 75,9 15,4 -20,9 % 30,5 % 23,9 46,4 % 53,6 % 74,5 % 17,2 % 8,4 %
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 22,9 5,9 -36,6 % 9,2 % 8,9 76,5 % 23,5 % 87,7 % 6,7 % 5,6 %
Institutt for foretaksøkonomi 69,2 9,2 -6,6 % 27,8 % 26,7 70,2 % 29,8 % 93,1 % 6,9 % 0,0 %
Institutt for finans 9,2 1,0 -57,9 % 3,7 % 2,6 41,1 % 58,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 7,9 6,0 -35,4 % 3,2 % 5,5 63,6 % 36,4 % 81,8 % 18,2 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 13,3 3,0 373,2 % 5,4 % 6,0 76,0 % 24,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.