Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 124,6 37,7 16,7 % 100,0 % 59,8 84,8 % 15,2 % 84,2 % 14,1 % 1,7 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 124,6 37,7 16,7 % 100,0 % 59,8 84,8 % 15,2 % 84,2 % 14,1 % 1,7 %
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 15,7 1,9 -33,6 % 12,6 % 10,9 94,7 % 5,3 % 80,9 % 19,1 % 0,0 %
Avdeling for logistikk 75,1 12,1 34,8 % 60,3 % 35,3 85,1 % 14,9 % 83,5 % 13,7 % 2,8 %
Avdeling for helse- og sosialfag 33,8 23,7 23,4 % 27,1 % 13,5 76,2 % 23,8 % 88,9 % 11,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.