Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Sørøst-Norge
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 701,3 275,3 -1,3 % 100,0 % 410,2 87,1 % 12,9 % 75,4 % 22,8 % 1,8 %
Universitetet i Sørøst-Norge 701,3 275,3 -1,3 % 100,0 % 410,2 87,1 % 12,9 % 75,4 % 22,8 % 1,8 %
Handelshøyskolen 127,8 34,2 18,5 % 18,2 % 62,9 84,6 % 15,4 % 78,5 % 17,2 % 4,4 %
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 271,6 48,8 1,1 % 38,7 % 165,0 89,6 % 10,4 % 88,7 % 11,3 % 0,0 %
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 165,0 98,9 -10,4 % 23,5 % 120,1 86,3 % 13,7 % 56,3 % 41,4 % 2,2 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 135,9 92,7 -7,9 % 19,4 % 61,5 84,4 % 15,6 % 73,2 % 23,5 % 3,3 %
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 1,0 0,6 -59,5 % 0,1 % 0,7 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.