Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

OsloMet – storbyuniversitetet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 077,4 629,5 12,2 % 100,0 % 706,7 84,0 % 16,0 % 63,2 % 35,7 % 1,1 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1 077,4 629,5 12,2 % 100,0 % 706,7 84,0 % 16,0 % 63,2 % 35,7 % 1,1 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 242,9 134,7 23,4 % 22,5 % 161,5 80,0 % 20,0 % 54,9 % 43,1 % 2,0 %
Senter for profesjonsstudier (SPS) 63,6 27,5 15,2 % 5,9 % 34,1 64,6 % 35,4 % 75,1 % 22,0 % 2,9 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 131,7 30,8 -11,8 % 12,2 % 99,8 93,8 % 6,2 % 73,4 % 26,6 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 156,2 84,5 -11,5 % 14,5 % 99,2 76,9 % 23,1 % 66,0 % 31,5 % 2,5 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 176,1 119,6 29,1 % 16,3 % 162,8 90,4 % 9,6 % 41,2 % 58,8 % 0,0 %
Fakultet for helsevitenskap (HV) 301,5 230,2 27,5 % 28,0 % 144,9 83,7 % 16,3 % 84,2 % 15,1 % 0,7 %
Divisjon for utdanning og bibliotek 5,2 2,0 12,4 % 0,5 % 4,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Divisjon for forskning og utvikling 0,2 0,2 -96,7 % 0,0 % 0,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.