Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Nord universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Nord universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 528,8 208,5 38,0 % 100,0 % 321,3 83,2 % 16,8 % 57,4 % 39,3 % 3,3 %
Nord universitet 528,8 208,5 38,0 % 100,0 % 321,3 83,2 % 16,8 % 57,4 % 39,3 % 3,3 %
Handelshøgskolen (HHN) 138,1 41,7 88,1 % 26,1 % 68,9 64,9 % 35,1 % 50,0 % 43,5 % 6,5 %
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) 63,5 41,7 -1,7 % 12,0 % 28,6 86,6 % 13,4 % 88,6 % 11,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 130,6 56,9 53,8 % 24,7 % 89,6 82,8 % 17,2 % 48,9 % 47,0 % 4,1 %
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) 137,9 58,6 15,6 % 26,1 % 109,5 91,5 % 8,5 % 53,7 % 44,1 % 2,3 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) 58,7 9,5 43,0 % 11,1 % 24,7 95,4 % 4,6 % 89,2 % 10,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.