Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 012,7 356,6 -7,7 % 100,0 % 475,5 79,5 % 20,5 % 87,9 % 11,1 % 1,0 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 012,7 356,6 -7,7 % 100,0 % 475,5 79,5 % 20,5 % 87,9 % 11,1 % 1,0 %
Veterinærhøgskolen 160,7 72,6 -9,1 % 15,9 % 70,7 81,8 % 18,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen 93,9 34,3 47,5 % 9,3 % 42,6 67,8 % 32,2 % 72,7 % 23,8 % 3,5 %
Fakultet for realfag og teknologi 127,1 27,6 15,5 % 12,6 % 60,8 83,3 % 16,7 % 91,3 % 7,6 % 1,1 %
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 259,2 72,4 -16,0 % 25,6 % 106,0 80,8 % 19,2 % 98,1 % 1,9 % 0,0 %
Fakultet for landskap og samfunn 146,3 70,6 -11,8 % 14,5 % 94,2 75,4 % 24,6 % 65,1 % 33,4 % 1,5 %
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 119,8 34,3 -8,0 % 11,8 % 50,2 77,6 % 22,4 % 98,0 % 0,0 % 2,0 %
Fakultet for biovitenskap 104,8 44,0 -12,3 % 10,3 % 50,6 88,0 % 12,0 % 90,9 % 9,1 % 0,0 %
Administrasjonsdirektør 0,7 0,7 -36,6 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.