Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Agder
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 792,5 225,7 -1,1 % 100,0 % 496,9 84,2 % 15,8 % 64,8 % 32,4 % 2,8 %
Universitetet i Agder 792,5 225,7 -1,1 % 100,0 % 496,9 84,2 % 15,8 % 64,8 % 32,4 % 2,8 %
Handelshøyskolen ved UiA 75,5 11,8 -3,5 % 9,5 % 49,2 79,5 % 20,5 % 71,6 % 28,4 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 0,5 0,5 -82,6 % 0,1 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og realfag 264,1 45,3 -4,8 % 33,3 % 169,9 90,2 % 9,8 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 126,9 43,9 -12,7 % 16,0 % 74,1 81,4 % 18,6 % 56,5 % 41,6 % 1,9 %
Fakultet for kunstfag 24,9 4,7 66,7 % 3,1 % 12,5 80,0 % 20,0 % 28,0 % 48,0 % 24,0 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 202,8 58,2 9,1 % 25,6 % 133,6 79,7 % 20,3 % 55,4 % 38,3 % 6,4 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 97,7 61,3 1,9 % 12,3 % 57,4 85,7 % 14,3 % 77,7 % 20,5 % 1,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.