Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Stavanger
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 137,5 405,3 11,4 % 100,0 % 597,2 78,9 % 21,1 % 74,0 % 23,6 % 2,4 %
Universitetet i Stavanger 1 137,5 405,3 11,4 % 100,0 % 597,2 78,9 % 21,1 % 74,0 % 23,6 % 2,4 %
Stab og fellestjenester 0,4 0,0 17,5 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved UiS 84,9 22,0 40,1 % 7,5 % 40,2 80,0 % 20,0 % 90,7 % 6,8 % 2,5 %
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 245,8 150,7 38,5 % 21,6 % 151,1 77,0 % 23,0 % 59,4 % 36,3 % 4,4 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 576,8 92,3 0,2 % 50,7 % 296,0 78,8 % 21,2 % 80,6 % 18,6 % 0,8 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 88,5 38,4 -7,7 % 7,8 % 52,0 85,7 % 14,3 % 62,6 % 35,4 % 1,9 %
Det helsevitenskapelige fakultet 98,7 64,7 7,1 % 8,7 % 39,2 83,2 % 16,8 % 85,7 % 9,2 % 5,1 %
Arkeologisk museum   40,4 37,3 151,9 % 3,5 % 18,0 65,1 % 34,9 % 57,3 % 33,4 % 9,3 %
(Uspesifisert enhet) 2,1 0,0 96,8 % 0,2 % 0,5 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.