Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 5 646,7 1 533,3 8,9 % 100,0 % 2 824,4 78,0 % 22,0 % 83,1 % 16,1 % 0,8 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5 646,7 1 533,3 8,9 % 100,0 % 2824,4 78,0 % 22,0 % 83,1 % 16,1 % 0,8 %
Vitenskapsmuseet 66,4 13,2 11,2 % 1,2 % 27,0 96,4 % 3,6 % 96,3 % 1,9 % 1,9 %
Universitetsbiblioteket 1,6 1,2 663,6 % 0,0 % 1,6 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 1,6 0,9 -51,5 % 0,0 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for økonomi 204,1 56,1 15,8 % 3,6 % 106,6 79,8 % 20,2 % 81,8 % 17,0 % 1,2 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 524,8 239,2 -0,5 % 9,3 % 323,4 79,7 % 20,3 % 64,8 % 32,7 % 2,5 %
Fakultet for naturvitenskap 897,4 236,5 7,7 % 15,9 % 348,8 67,4 % 32,6 % 98,0 % 2,0 % 0,0 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 855,4 370,6 5,1 % 15,1 % 361,9 80,2 % 19,8 % 96,8 % 3,2 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1703,1 264,5 15,0 % 30,2 % 817,1 75,4 % 24,6 % 89,1 % 10,5 % 0,4 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 931,4 138,4 1,9 % 16,5 % 549,4 86,1 % 13,9 % 76,7 % 22,8 % 0,5 %
Fakultet for arkitektur og design 105,1 42,0 10,4 % 1,9 % 59,2 76,5 % 23,5 % 68,6 % 31,0 % 0,4 %
Det humanistiske fakultet 355,9 170,9 27,6 % 6,3 % 228,4 75,1 % 24,9 % 60,6 % 35,9 % 3,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.