Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 2 048,9 814,3 1,9 % 100,0 % 1 018,1 80,6 % 19,4 % 78,5 % 20,1 % 1,4 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2 048,9 814,3 1,9 % 100,0 % 1018,1 80,6 % 19,4 % 78,5 % 20,1 % 1,4 %
Universitetsdirektøren/Fellesadministrasjonen 1,3 0,0 -8,4 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Tromsø 6,0 5,1 -55,0 % 0,3 % 4,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag 44,2 18,9 -2,4 % 2,2 % 24,7 92,8 % 7,2 % 56,8 % 39,2 % 4,0 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 380,6 81,6 -9,9 % 18,6 % 159,3 80,9 % 19,1 % 90,7 % 9,1 % 0,2 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 85,6 11,9 42,6 % 4,2 % 54,5 89,4 % 10,6 % 68,4 % 29,2 % 2,4 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 440,1 219,3 1,2 % 21,5 % 293,8 78,8 % 21,2 % 60,8 % 36,7 % 2,6 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 287,3 105,1 -2,6 % 14,0 % 126,3 80,9 % 19,1 % 92,1 % 7,5 % 0,4 %
Det kunstfaglige fakultet 9,6 8,6 582,5 % 0,5 % 9,8 100,0 % 0,0 % 76,3 % 23,7 % 0,0 %
Det juridiske fakultet 71,5 20,5 2,1 % 3,5 % 51,5 78,3 % 21,7 % 36,9 % 57,3 % 5,8 %
Det helsevitenskapelige fakultet 722,7 343,4 15,9 % 35,3 % 293,5 79,0 % 21,0 % 94,5 % 5,3 % 0,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.