Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Bergen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 3 437,4 1 076,9 9,3 % 100,0 % 1 451,7 73,2 % 26,8 % 77,5 % 20,6 % 1,9 %
Universitetet i Bergen 3 437,4 1 076,9 9,3 % 100,0 % 1451,7 73,2 % 26,8 % 77,5 % 20,6 % 1,9 %
Universitetsmuseet i Bergen 84,3 24,8 2,7 % 2,5 % 48,1 93,6 % 6,4 % 73,7 % 26,3 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Bergen 4,3 3,1 31,5 % 0,1 % 3,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentre 2,0 1,0 0,0 % 0,1 % 1,1 85,3 % 14,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 28,9 6,0 22,7 % 0,8 % 8,8 54,4 % 45,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for Kunst, Musikk og Design 19,3 5,7 3,5 % 0,6 % 10,1 62,2 % 37,8 % 80,3 % 19,7 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 395,7 137,8 10,3 % 11,5 % 209,4 61,9 % 38,1 % 52,8 % 44,0 % 3,2 %
Det psykologiske fakultet 282,1 137,2 20,8 % 8,2 % 127,8 79,2 % 20,8 % 88,0 % 10,4 % 1,6 %
Det medisinske fakultet 842,7 322,9 -2,0 % 24,5 % 291,6 82,4 % 17,6 % 97,3 % 2,7 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1286,9 275,9 18,1 % 37,4 % 424,2 67,1 % 32,9 % 97,2 % 2,7 % 0,1 %
Det juridiske fakultet 87,3 21,6 -1,6 % 2,5 % 67,7 80,1 % 19,9 % 44,6 % 51,7 % 3,7 %
Det humanistiske fakultet 401,6 140,7 3,3 % 11,7 % 258,7 74,1 % 25,9 % 46,1 % 47,9 % 6,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,4 0,0 0,0 % 0,1 % 1,0 3,8 % 96,2 % 3,8 % 96,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.