Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2018: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 6 746,2 2 387,6 5,0 % 100,0 % 2 846,3 69,3 % 30,7 % 76,3 % 21,1 % 2,6 %
Universitetet i Oslo 6 746,2 2 387,6 5,0 % 100,0 % 2846,3 69,3 % 30,7 % 76,3 % 21,1 % 2,6 %
Universitetsstyret 68,3 46,1 30,4 % 1,0 % 37,0 68,0 % 32,0 % 70,3 % 24,3 % 5,4 %
Universitetsbiblioteket 5,5 2,1 -55,9 % 0,1 % 5,0 100,0 % 0,0 % 97,1 % 2,9 % 0,0 %
UiO:Ledelsen og støtteenheter 2,5 0,3 -49,1 % 0,0 % 1,7 100,0 % 0,0 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 101,5 20,8 18,8 % 1,5 % 39,6 87,1 % 12,9 % 96,2 % 2,5 % 1,3 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 90,3 46,4 4,7 % 1,3 % 61,6 78,6 % 21,4 % 44,0 % 53,9 % 2,0 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 427,8 240,1 15,2 % 6,3 % 217,9 71,3 % 28,7 % 71,9 % 24,7 % 3,4 %
Det teologiske fakultet 107,4 31,8 -26,0 % 1,6 % 50,6 48,3 % 51,7 % 42,5 % 46,6 % 10,9 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 826,3 324,1 16,5 % 12,2 % 379,9 59,4 % 40,6 % 70,9 % 26,2 % 2,9 %
Det odontologiske fakultet 96,5 46,7 -6,0 % 1,4 % 46,8 84,7 % 15,3 % 97,9 % 2,1 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1649,4 603,1 -0,8 % 24,4 % 508,6 81,2 % 18,8 % 96,7 % 2,8 % 0,6 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2117,0 480,5 8,6 % 31,4 % 764,0 72,6 % 27,4 % 91,6 % 8,0 % 0,4 %
Det juridiske fakultet 310,8 142,0 1,4 % 4,6 % 188,2 59,4 % 40,6 % 50,1 % 45,1 % 4,8 %
Det humanistiske fakultet 942,9 403,6 0,6 % 14,0 % 545,3 61,1 % 38,9 % 54,0 % 40,2 % 5,9 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.