Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Handelshøyskolen BI

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøyskolen BI
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 419,1 78,1 -4,1 % 100,0 % 188,4 71,4 % 28,6 % 75,8 % 18,7 % 5,5 %
Handelshøyskolen BI 419,1 78,1 -4,1 % 100,0 % 188,4 71,4 % 28,6 % 75,8 % 18,7 % 5,5 %
Institutt for strategi 55,5 16,0 12,6 % 13,3 % 32,3 76,8 % 23,2 % 79,9 % 20,1 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 76,2 1,5 -0,4 % 18,2 % 26,0 49,4 % 50,6 % 94,2 % 4,5 % 1,3 %
Institutt for rettsvitenskap og styring 36,3 10,6 -47,2 % 8,7 % 16,0 74,9 % 25,1 % 48,3 % 28,2 % 23,5 %
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 24,8 3,8 40,5 % 5,9 % 11,7 80,4 % 19,6 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %
Institutt for markedsføring 32,2 4,4 37,5 % 7,7 % 11,7 71,6 % 28,4 % 90,0 % 10,0 % 0,0 %
Institutt for ledelse og organisasjon 118,8 16,6 10,9 % 28,4 % 58,5 74,4 % 25,6 % 72,7 % 19,7 % 7,7 %
Institutt for kommunikasjon og kultur 55,5 20,1 -25,8 % 13,3 % 25,5 75,4 % 24,6 % 66,0 % 26,8 % 7,3 %
Institutt for finans 14,9 4,3 33,8 % 3,6 % 4,2 47,2 % 52,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 4,7 0,7 -36,5 % 1,1 % 2,6 93,5 % 6,5 % 90,3 % 9,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.