Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: VID vitenskapelige høgskole

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

VID vitenskapelige høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 136,8 74,6 3,2 % 100,0 % 94,8 84,1 % 15,9 % 63,5 % 36,0 % 0,5 %
VID vitenskapelige høgskole 136,8 74,6 3,2 % 100,0 % 94,8 84,1 % 15,9 % 63,5 % 36,0 % 0,5 %
VID vitenskapelige høgskole 1,0 1,0 -39,2 % 0,8 % 1,3 100,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 % 0,0 %
Strategiske sentre for forskning 16,5 7,1 -37,8 % 12,1 % 9,3 61,6 % 38,4 % 51,8 % 42,9 % 5,4 %
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 49,3 12,5 -13,1 % 36,1 % 43,2 88,4 % 11,6 % 58,5 % 41,5 % 0,0 %
Fakultet for sosialfag 19,8 16,3 20,1 % 14,5 % 14,1 85,8 % 14,2 % 37,4 % 62,6 % 0,0 %
Fakultet for helsefag 50,1 37,7 61,5 % 36,6 % 26,9 83,1 % 16,9 % 91,0 % 9,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.