Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Lillehammer

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Lillehammer
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 140,3 38,1 1,8 % 100,0 % 100,8 78,1 % 21,9 % 65,3 % 33,7 % 1,0 %
Høgskolen i Lillehammer 140,3 38,1 1,8 % 100,0 % 100,8 78,1 % 21,9 % 65,3 % 33,7 % 1,0 %
Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap 51,7 14,6 106,2 % 36,9 % 40,9 89,4 % 10,6 % 67,2 % 32,8 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsvitenskap 59,8 11,6 -7,8 % 42,6 % 38,4 64,1 % 35,9 % 69,8 % 30,2 % 0,0 %
Avdeling for pedagogikk og sosialfag 28,8 11,9 -37,7 % 20,5 % 21,6 81,7 % 18,3 % 53,7 % 41,7 % 4,6 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.