Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Hedmark

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Hedmark
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 248,8 91,1 19,4 % 100,0 % 158,9 89,1 % 10,9 % 64,1 % 35,0 % 0,8 %
Høgskolen i Hedmark 248,8 91,1 19,4 % 100,0 % 158,9 89,1 % 10,9 % 64,1 % 35,0 % 0,8 %
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 50,4 9,7 14,1 % 20,3 % 39,2 91,4 % 8,6 % 51,8 % 48,2 % 0,0 %
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 95,7 49,8 23,2 % 38,5 % 82,1 90,3 % 9,7 % 58,1 % 40,7 % 1,2 %
Avdeling for folkehelsefag 68,4 18,1 26,2 % 27,5 % 24,5 82,6 % 17,4 % 86,4 % 13,6 % 0,0 %
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 31,1 10,3 0,1 % 12,5 % 11,8 93,3 % 6,7 % 97,2 % 0,0 % 2,8 %
(Uspesifisert enhet) 3,2 3,2 160,0 % 1,3 % 1,2 20,0 % 80,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.