Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Sørøst-Norge

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Sørøst-Norge
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 712,7 289,0 23,5 % 100,0 % 434,4 88,9 % 11,1 % 72,1 % 25,9 % 2,0 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 712,7 289,0 23,5 % 100,0 % 434,4 88,9 % 11,1 % 72,1 % 25,9 % 2,0 %
Rektor og stab 1,5 1,0 0,0 % 0,2 % 1,5 66,7 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Handelshøyskolen 107,9 28,6 0,0 % 15,1 % 62,4 86,7 % 13,3 % 67,9 % 28,6 % 3,5 %
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 268,8 43,9 0,0 % 37,7 % 172,2 93,1 % 6,9 % 88,8 % 11,0 % 0,2 %
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 184,2 104,0 0,0 % 25,8 % 120,0 84,3 % 15,7 % 48,4 % 46,6 % 5,0 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 147,5 109,0 0,0 % 20,7 % 77,4 89,5 % 10,5 % 74,9 % 24,7 % 0,3 %
Avdeling for utdanning og studiekvalitet 0,3 0,0 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 2,5 2,5 0,0 % 0,4 % 0,8 33,3 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.