Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Oslo og Akershus

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 960,5 560,5 -1,0 % 100,0 % 637,6 81,6 % 18,4 % 64,9 % 34,0 % 1,1 %
Høgskolen i Oslo og Akershus 960,5 560,5 -1,0 % 100,0 % 637,6 81,6 % 18,4 % 64,9 % 34,0 % 1,1 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 196,9 117,6 8,3 % 20,5 % 123,0 74,4 % 25,6 % 64,0 % 32,9 % 3,1 %
Senter for profesjonsstudier (SPS) 55,2 24,2 -3,2 % 5,7 % 28,9 64,6 % 35,4 % 59,4 % 39,5 % 1,2 %
Prorektor for utdanning 4,6 2,8 -20,3 % 0,5 % 4,7 89,3 % 10,7 % 42,9 % 57,1 % 0,0 %
Prorektor for forskning og utvikling 4,7 4,7 178,4 % 0,5 % 3,3 70,0 % 30,0 % 40,0 % 60,0 % 0,0 %
Nasjonalt senter flerkulturell opplæring (NAFO) 0,4 0,0 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 149,2 45,3 19,4 % 15,5 % 120,4 86,8 % 13,2 % 53,3 % 46,7 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 176,5 93,6 -12,6 % 18,4 % 126,5 75,7 % 24,3 % 62,1 % 37,9 % 0,0 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 136,4 89,4 -8,5 % 14,2 % 106,7 89,6 % 10,4 % 57,3 % 40,8 % 1,9 %
Fakultet for helsefag (HF) 236,5 183,0 -4,1 % 24,6 % 123,8 87,1 % 12,9 % 89,2 % 10,0 % 0,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.