Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Østfold

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Østfold
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 176,3 78,9 28,5 % 100,0 % 100,0 89,7 % 10,3 % 72,8 % 22,5 % 4,7 %
Høgskolen i Østfold 176,3 78,9 28,5 % 100,0 % 100,0 89,7 % 10,3 % 72,8 % 22,5 % 4,7 %
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 68,8 31,0 130,0 % 39,0 % 40,7 91,4 % 8,6 % 71,7 % 17,2 % 11,1 %
Avdeling for lærerutdanning 26,9 19,4 11,6 % 15,3 % 17,5 89,1 % 10,9 % 57,7 % 40,9 % 1,4 %
Avdeling for ingeniørfag 18,5 6,1 318,8 % 10,5 % 6,7 90,7 % 9,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for informasjonsteknologi 27,3 5,0 -17,6 % 15,5 % 14,1 88,2 % 11,8 % 62,2 % 37,8 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 34,8 17,4 -15,5 % 19,7 % 20,9 87,7 % 12,3 % 85,7 % 14,3 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.