Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen på Vestlandet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 571,9 274,6 ∞ % 100,0 % 333,9 89,1 % 10,9 % 68,1 % 29,5 % 2,4 %
Høgskulen på Vestlandet 571,9 274,6 ∞ % 100,0 % 333,9 89,1 % 10,9 % 68,1 % 29,5 % 2,4 %
HVL - Stord/Haugesund 76,5 41,2 0,0 % 13,4 % 51,4 91,5 % 8,5 % 91,8 % 8,2 % 0,0 %
HVL - Sogn og Fjordane 178,0 70,7 0,0 % 31,1 % 98,7 88,4 % 11,6 % 55,3 % 40,2 % 4,6 %
HVL - Bergen 315,5 162,0 0,0 % 55,2 % 182,3 88,7 % 11,3 % 68,7 % 29,3 % 1,9 %
Administrasjonen HVL 1,3 0,3 0,0 % 0,2 % 1,0 100,0 % 0,0 % 47,4 % 52,6 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,6 0,5 0,0 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 3,8 % 96,2 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.