Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskulen i Volda

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen i Volda
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 108,8 38,9 8,5 % 100,0 % 79,6 89,2 % 10,8 % 50,8 % 45,1 % 4,1 %
Høgskulen i Volda 108,8 38,9 8,5 % 100,0 % 79,6 89,2 % 10,8 % 50,8 % 45,1 % 4,1 %
Avdeling for samfunnsfag og historie 30,8 3,7 23,8 % 28,3 % 16,9 92,6 % 7,4 % 48,8 % 37,9 % 13,3 %
Avdeling for mediefag 6,0 1,0 -56,9 % 5,6 % 4,9 79,7 % 20,3 % 69,5 % 30,5 % 0,0 %
Avdeling for kulturfag 7,9 4,6 -6,9 % 7,3 % 6,9 89,2 % 10,8 % 67,5 % 32,5 % 0,0 %
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning 64,0 29,6 22,2 % 58,8 % 50,8 89,0 % 11,0 % 47,4 % 50,7 % 2,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.