Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Norges idrettshøgskole

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges idrettshøgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 278,6 95,9 14,7 % 100,0 % 102,4 72,4 % 27,6 % 82,3 % 15,8 % 2,0 %
Norges idrettshøgskole 278,6 95,9 14,7 % 100,0 % 102,4 72,4 % 27,6 % 82,3 % 15,8 % 2,0 %
Seksjon for kultur og samfunn 51,9 24,9 40,0 % 18,6 % 30,0 78,2 % 21,8 % 60,5 % 32,9 % 6,7 %
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 22,9 15,9 42,4 % 8,2 % 12,6 89,6 % 10,4 % 92,1 % 7,9 % 0,0 %
Seksjon for idrettsmedisinske fag 151,0 47,3 15,8 % 54,2 % 35,2 58,1 % 41,9 % 90,2 % 9,8 % 0,0 %
Seksjon for fysisk prestasjonsevne 28,1 3,1 -6,9 % 10,1 % 11,5 84,5 % 15,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Seksjon for coaching og psykologi 24,8 4,7 -15,4 % 8,9 % 13,1 70,0 % 30,0 % 86,0 % 14,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.