Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Norges handelshøyskole

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges handelshøyskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 309,1 80,5 10,2 % 100,0 % 138,7 67,2 % 32,8 % 72,8 % 24,8 % 2,4 %
Norges handelshøyskole 309,1 80,5 10,2 % 100,0 % 138,7 67,2 % 32,8 % 72,8 % 24,8 % 2,4 %
Sentraladministrasjonen 3,5 1,3 0,0 % 1,1 % 2,9 40,0 % 60,0 % 40,0 % 60,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og ledelse 62,5 19,8 -17,3 % 20,2 % 41,3 70,5 % 29,5 % 56,1 % 43,9 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 95,9 19,6 -0,2 % 31,0 % 36,6 71,1 % 28,9 % 79,4 % 14,2 % 6,4 %
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 36,2 19,3 67,6 % 11,7 % 17,6 77,3 % 22,7 % 67,9 % 26,4 % 5,7 %
Institutt for foretaksøkonomi 74,1 12,1 39,0 % 24,0 % 26,6 60,5 % 39,5 % 90,6 % 9,4 % 0,0 %
Institutt for finans 21,8 0,0 72,4 % 7,0 % 5,4 43,1 % 56,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 12,3 7,0 -35,3 % 4,0 % 6,0 44,8 % 55,2 % 83,4 % 16,6 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,8 1,4 26,1 % 0,9 % 2,1 100,0 % 0,0 % 44,9 % 55,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.