Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 0,0 0,0 100,0 % 40,1 79,2 % 20,8 % 39,3 % 53,2 % 7,5 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 40,1 79,2 % 20,8 % 39,3 % 53,2 % 7,5 %
Institutt for urbanisme og landskap 0,0 0,0 0,0 % 7,2 86,2 % 13,8 % 13,8 % 79,3 % 6,9 %
Institutt for form, teori og historie 0,0 0,0 0,0 % 9,8 64,1 % 35,9 % 41,0 % 38,5 % 20,5 %
Institutt for design 0,0 0,0 0,0 % 21,6 82,2 % 17,8 % 45,2 % 54,8 % 0,0 %
Institutt for arkitektur 0,0 0,0 0,0 % 1,5 100,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 33,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.