Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 106,7 31,0 -13,5 % 100,0 % 64,4 89,5 % 10,5 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 106,7 31,0 -13,5 % 100,0 % 64,4 89,5 % 10,5 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 23,7 4,9 6,8 % 22,2 % 15,4 94,3 % 5,7 % 83,2 % 16,8 % 0,0 %
Avdeling for logistikk 55,7 7,0 -25,1 % 52,2 % 34,7 89,9 % 10,1 % 96,1 % 3,9 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 27,4 19,1 1,7 % 25,7 % 14,3 83,1 % 16,9 % 92,4 % 7,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.