Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Nord universitet

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Nord universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 383,2 154,2 21,2 % 100,0 % 234,1 88,3 % 11,7 % 70,2 % 27,0 % 2,8 %
Nord universitet 383,2 154,2 21,2 % 100,0 % 234,1 88,3 % 11,7 % 70,2 % 27,0 % 2,8 %
Handelshøgskolen (HHN) 73,4 18,7 0,0 % 19,2 % 44,3 90,2 % 9,8 % 82,9 % 13,7 % 3,4 %
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) 64,6 45,1 0,0 % 16,8 % 30,5 80,8 % 19,2 % 92,6 % 7,4 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 85,0 34,5 0,0 % 22,2 % 54,6 83,2 % 16,8 % 57,7 % 35,4 % 6,9 %
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) 119,2 46,7 0,0 % 31,1 % 86,7 92,1 % 7,9 % 57,8 % 40,7 % 1,5 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) 41,1 9,2 0,0 % 10,7 % 18,0 94,0 % 6,0 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.