Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 077,2 367,0 4,5 % 100,0 % 488,1 78,7 % 21,3 % 89,0 % 10,4 % 0,6 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 077,2 367,0 4,5 % 100,0 % 488,1 78,7 % 21,3 % 89,0 % 10,4 % 0,6 %
Veterinærhøgskolen 176,9 87,8 0,0 % 16,4 % 68,3 73,7 % 26,3 % 97,3 % 2,0 % 0,7 %
Handelshøyskolen 63,7 21,1 0,0 % 5,9 % 30,1 68,4 % 31,6 % 77,3 % 21,0 % 1,7 %
Fakultet for realfag og teknologi 110,1 29,9 0,0 % 10,2 % 62,6 86,4 % 13,6 % 85,8 % 14,2 % 0,0 %
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 308,8 67,7 0,0 % 28,7 % 116,6 75,5 % 24,5 % 97,1 % 2,9 % 0,0 %
Fakultet for landskap og samfunn 165,8 70,9 0,0 % 15,4 % 96,5 80,0 % 20,0 % 71,2 % 26,9 % 1,8 %
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 130,3 45,2 0,0 % 12,1 % 55,4 77,3 % 22,7 % 96,4 % 3,6 % 0,0 %
Fakultet for biovitenskap 119,4 44,5 0,0 % 11,1 % 57,4 86,9 % 13,1 % 94,8 % 5,2 % 0,0 %
Administrasjonsdirektør 1,1 0,0 0,0 % 0,1 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,2 0,0 0,0 % 0,1 % 0,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.