Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Universitetet i Agder

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Agder                            
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 801,2 257,8 23,4 % 100,0 % 491,9 84,9 % 15,1 % 65,9 % 31,3 % 2,8 %
Universitetet i Agder                             801,2 257,8 23,4 % 100,0 % 491,9 84,9 % 15,1 % 65,9 % 31,3 % 2,8 %
Handelshøyskolen ved UiA 78,2 14,2 32,3 % 9,8 % 48,2 87,3 % 12,7 % 82,7 % 15,2 % 2,1 %
Fellesadministrasjonen 3,1 1,0 -50,3 % 0,4 % 1,3 96,9 % 3,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og realfag 277,4 53,0 20,3 % 34,6 % 179,4 94,2 % 5,8 % 62,3 % 37,0 % 0,7 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 145,3 55,2 37,3 % 18,1 % 81,0 74,2 % 25,8 % 60,5 % 36,5 % 3,1 %
Fakultet for kunstfag 14,9 5,2 11,2 % 1,9 % 9,5 52,6 % 47,4 % 73,7 % 26,3 % 0,0 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 186,0 66,1 31,2 % 23,2 % 114,1 79,0 % 21,0 % 55,4 % 37,8 % 6,8 %
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 95,9 63,1 7,0 % 12,0 % 58,3 85,7 % 14,3 % 89,3 % 9,0 % 1,7 %
(Uspesifisert enhet) 0,5 0,0 -82,4 % 0,1 % 0,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.