Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Universitetet i Stavanger

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Stavanger
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 020,8 308,0 26,8 % 100,0 % 626,5 81,5 % 18,5 % 67,8 % 31,9 % 0,3 %
Universitetet i Stavanger 1 020,8 308,0 26,8 % 100,0 % 626,5 81,5 % 18,5 % 67,8 % 31,9 % 0,3 %
Ledelse og stab 0,3 0,0 -73,8 % 0,0 % 0,5 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen ved UiS 60,6 17,2 0,0 % 5,9 % 34,4 84,5 % 15,5 % 89,6 % 10,4 % 0,0 %
Fakultet for utøvende kunstfag 2,0 2,0 0,0 % 0,2 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 177,4 108,4 9,8 % 17,4 % 130,3 82,8 % 17,2 % 48,0 % 50,8 % 1,2 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 575,4 83,5 41,2 % 56,4 % 334,9 82,1 % 17,9 % 76,4 % 23,6 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 95,8 30,1 -53,3 % 9,4 % 70,0 86,2 % 13,8 % 55,7 % 43,6 % 0,7 %
Det helsevitenskapelige fakultet 92,1 55,0 0,0 % 9,0 % 40,6 67,2 % 32,8 % 68,4 % 31,6 % 0,0 %
Arkeologisk museum   16,0 11,9 -44,5 % 1,6 % 12,7 60,3 % 39,7 % 48,8 % 51,2 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,1 0,0 0,0 % 0,1 % 1,2 100,0 % 0,0 % 44,4 % 55,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.