Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 5 185,1 1 318,9 2,7 % 100,0 % 2 744,1 80,2 % 19,8 % 80,1 % 19,3 % 0,6 %
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5 185,1 1 318,9 2,7 % 100,0 % 2744,1 80,2 % 19,8 % 80,1 % 19,3 % 0,6 %
Vitenskapsmuseet 59,8 10,9 -17,9 % 1,2 % 29,1 88,0 % 12,0 % 69,8 % 30,2 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket 0,2 0,2 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fellesadministrasjonen 3,2 0,0 -76,6 % 0,1 % 2,0 83,3 % 16,7 % 83,3 % 16,7 % 0,0 %
Fakultet for økonomi 176,3 45,8 0,0 % 3,4 % 114,3 85,6 % 14,4 % 70,9 % 28,2 % 0,9 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 527,4 234,8 -10,7 % 10,2 % 327,4 78,9 % 21,1 % 63,8 % 35,1 % 1,1 %
Fakultet for naturvitenskap 833,2 211,2 4,9 % 16,1 % 327,9 69,5 % 30,5 % 98,1 % 1,6 % 0,3 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap 814,1 334,4 15,7 % 15,7 % 332,1 78,1 % 21,9 % 95,8 % 4,0 % 0,2 %
Fakultet for ingeniørvitenskap 1481,2 216,1 15,9 % 28,6 % 771,1 80,6 % 19,4 % 87,8 % 11,9 % 0,4 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 914,0 125,8 17,2 % 17,6 % 587,2 88,7 % 11,3 % 71,1 % 28,8 % 0,1 %
Fakultet for arkitektur og design 95,1 33,1 38,6 % 1,8 % 57,9 80,0 % 20,0 % 66,6 % 30,0 % 3,5 %
Det humanistiske fakultet 278,9 104,9 -17,1 % 5,4 % 193,8 72,7 % 27,3 % 57,8 % 39,7 % 2,5 %
Andre sentra 1,7 1,7 0,0 % 0,0 % 1,2 100,0 % 0,0 % 58,6 % 41,4 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.