Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 2 011,5 792,0 -0,0 % 100,0 % 1 012,8 77,4 % 22,6 % 74,1 % 23,7 % 2,2 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2 011,5 792,0 -0,0 % 100,0 % 1012,8 77,4 % 22,6 % 74,1 % 23,7 % 2,2 %
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 1,5 0,0 -65,4 % 0,1 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Tromsø 13,2 4,8 63,2 % 0,7 % 5,9 70,4 % 29,6 % 78,0 % 8,5 % 13,5 %
Tromsø museum - universitetsmuseet 45,3 25,4 1,4 % 2,3 % 25,4 81,0 % 19,0 % 68,6 % 23,6 % 7,9 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 422,6 96,3 -2,4 % 21,0 % 172,6 72,6 % 27,4 % 91,1 % 8,0 % 0,9 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 60,0 13,0 -16,8 % 3,0 % 43,4 92,3 % 7,7 % 67,0 % 33,0 % 0,0 %
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 37,7 19,7 -19,2 % 1,9 % 29,8 85,6 % 14,4 % 48,3 % 51,7 % 0,0 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 434,9 180,3 -1,4 % 21,6 % 296,2 76,5 % 23,5 % 49,6 % 45,3 % 5,0 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 294,8 123,4 7,4 % 14,7 % 138,5 79,1 % 20,9 % 85,8 % 13,6 % 0,5 %
Det kunstfaglige fakultet 1,4 1,4 -82,5 % 0,1 % 2,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Det juridiske fakultet 70,1 30,6 -7,1 % 3,5 % 30,6 52,7 % 47,3 % 66,5 % 25,3 % 8,2 %
Det helsevitenskapelige fakultet 623,5 292,7 3,9 % 31,0 % 263,6 79,4 % 20,6 % 90,4 % 9,6 % 0,0 %
Avdeling vernepleie 6,4 4,3 41,3 % 0,3 % 4,2 89,1 % 10,9 % 61,4 % 38,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.