Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Universitetet i Bergen

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Bergen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 3 146,3 990,5 -2,4 % 100,0 % 1 400,1 74,2 % 25,8 % 81,5 % 17,2 % 1,4 %
Universitetet i Bergen 3 146,3 990,5 -2,4 % 100,0 % 1400,1 74,2 % 25,8 % 81,5 % 17,2 % 1,4 %
Universitetsmuseet i Bergen 82,1 25,6 8,3 % 2,6 % 48,1 72,9 % 27,1 % 76,8 % 23,2 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Bergen 3,3 3,3 -57,9 % 0,1 % 2,9 100,0 % 0,0 % 48,3 % 51,7 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 23,5 3,4 -32,5 % 0,7 % 6,2 45,5 % 54,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for Kunst, Musikk og Design 18,7 6,8 0,0 % 0,6 % 16,2 90,0 % 10,0 % 63,0 % 37,0 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 358,7 107,7 -10,7 % 11,4 % 200,4 64,5 % 35,5 % 62,1 % 35,7 % 2,2 %
Det psykologiske fakultet 233,5 112,2 6,5 % 7,4 % 111,8 80,4 % 19,6 % 89,1 % 9,1 % 1,8 %
Det medisinske fakultet 860,0 331,5 -3,0 % 27,3 % 275,8 81,8 % 18,2 % 97,2 % 2,3 % 0,5 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1089,2 209,9 0,7 % 34,6 % 377,0 69,1 % 30,9 % 98,2 % 1,8 % 0,0 %
Det juridiske fakultet 88,8 33,3 -27,8 % 2,8 % 65,9 81,8 % 18,2 % 62,0 % 31,9 % 6,1 %
Det humanistiske fakultet 388,6 156,8 -1,0 % 12,4 % 295,7 75,9 % 24,1 % 61,7 % 35,8 % 2,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.