Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2017: Universitetet i Oslo

Fra 1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonert til Høgskolen i Innlandet. Publikasjoner i 2017 er registrert på avdelinger ved tidligere HiHe og HiL, og presenteres derfor separat. Til sammen har Høgskolen i Innlandet 389,1 publiseringspoeng i 2017.

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 6 425,2 2 236,3 2,1 % 100,0 % 2 867,9 70,6 % 29,4 % 74,0 % 24,1 % 1,9 %
Universitetet i Oslo 6 425,2 2 236,3 2,1 % 100,0 % 2867,9 70,6 % 29,4 % 74,0 % 24,1 % 1,9 %
Universitetsstyret 52,4 40,6 -36,2 % 0,8 % 29,7 69,8 % 30,2 % 71,4 % 25,3 % 3,4 %
Universitetsbiblioteket 12,5 10,0 115,1 % 0,2 % 9,1 89,0 % 11,0 % 30,3 % 58,7 % 11,0 %
UiO:Ledelsen og støtteenheter 4,8 1,4 2 507,8 % 0,1 % 3,0 88,9 % 11,1 % 83,3 % 16,7 % 0,0 %
Naturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 85,4 18,3 -7,5 % 1,3 % 28,7 83,3 % 16,7 % 98,8 % 1,2 % 0,0 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 86,3 37,4 33,0 % 1,3 % 80,6 58,4 % 41,6 % 21,0 % 77,8 % 1,2 %
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 371,2 215,5 -10,4 % 5,8 % 191,7 69,8 % 30,2 % 66,5 % 32,4 % 1,0 %
Det teologiske fakultet 145,2 21,8 136,3 % 2,3 % 96,0 66,7 % 33,3 % 42,7 % 52,6 % 4,7 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 709,3 245,1 -3,7 % 11,0 % 352,6 63,1 % 36,9 % 68,0 % 31,2 % 0,8 %
Det odontologiske fakultet 102,7 44,5 -17,8 % 1,6 % 51,2 82,1 % 17,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1662,7 601,6 5,9 % 25,9 % 537,5 79,1 % 20,9 % 95,3 % 4,3 % 0,4 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1949,0 455,1 0,2 % 30,3 % 725,9 74,0 % 26,0 % 92,9 % 6,9 % 0,2 %
Det juridiske fakultet 306,5 129,9 -0,6 % 4,8 % 192,9 57,6 % 42,4 % 45,3 % 50,0 % 4,7 %
Det humanistiske fakultet 937,2 415,2 5,7 % 14,6 % 569,1 68,1 % 31,9 % 55,8 % 38,8 % 5,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.