Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det juridiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 31,7 8,0 -89,8 % 100,0 % 26,0 86,5 % 13,5 % 51,9 % 44,2 % 3,8 %
Det juridiske fakultet 31,7 8,0 -89,8 % 100,0 % 26,0 86,5 % 13,5 % 51,9 % 44,2 % 3,8 %
Nordisk institutt for sjørett 31,7 8,0 4,4 % 100,0 % 26,0 86,5 % 13,5 % 51,9 % 44,2 % 3,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.