Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges handelshøyskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 21,6 12,5 44,6 % 100,0 % 11,8 81,6 % 18,4 % 78,7 % 12,8 % 8,5 %
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 21,6 12,5 44,6 % 100,0 % 11,8 81,6 % 18,4 % 78,7 % 12,8 % 8,5 %
(Uspesifisert enhet) 21,6 12,5 44,6 % 100,0 % 11,8 81,6 % 18,4 % 78,7 % 12,8 % 8,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.